การสร้าง Application ด้วย Flash CS6 Pro

วันนี้จะนำเรื่องราวและขั้นตอนในการสร้าง Application บนมือถือ ในระบบแอนดอร์ย ด้วยโปรแกรม Flash CS6 Pro มาเผยแพร่ เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ อะไรเป็นเหตจูงใจ เหตุผลที่ว่า คือ

ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปไกลมาก ทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การศึกษาในปัจจุบันมีการนำสื่อ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ผมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนสายการงาน-คอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่สนใจในโรงเรียน รวมถึงครูอาจารย์ที่สนใจ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ ที่มาช่วยงานที่โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ไปเรียนรู้วิธีการได้ที่  application หรือไป ที่นี่

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s