ขั้นตอนการสร้าง E-Magazine บส.

การจัดทำวารสารของโรงเรียนในรูปแบบของ Electronic มีแรงบันดาลใจมาจาก ในทุกสิ้นเทอม งานประชาสัมพันธ์จะจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนในลักษณะของรูปเล่มที่สวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและได้จัดทำมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ตั้งโรงเรียน แต่ในระยะหลัง ๆ เมื่อนักเรียนได้รับแล้วมักจะทิ้งขว้าง ในที่สุดก็ถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุด ไม่ถึงมือผู้ปกครอง และที่ทำให้ต้องกลับมาคิด เพราะว่ารุ่นพี่ ๆ ที่จบไปแล้ว มักจะถามถึงวารสารโรงเรียน จึงคิดวิธีการทำวารสารในรูปแบบ Electronic แล้วนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

ในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ไปบ้างแล้ว ซึ่งทางนักเรียนที่เรียนสายคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการต่อ โดยตั้งความหวังว่าจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อให้นักเรียนและคนอื่น ๆ ที่สนใจได้ทดลองทำ ดูตัวอย่าง

ด้วยเหตุนี้ จึงมาเขียนวิธีการสร้างวารสารที่เรียกว่า E-Magazine ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. เตรียมวารสารที่มีอยู่ในลักษณะรูปเล่ม
  • นำวารสารรูปเล่มมาแกะลวดที่เย็บเล่มออก
  • ตัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ซ้ายกับขวา ด้วยคัทเตอร์
  • เรียงหน้าให้ถูกต้อง
 2. สแกนวารสารที่เป็นรูปเล่ม
  • ต่อเครื่องสแกนเนอร์ เข้ากับคอมพิวเตอร์
  • นำวารสารที่ตัดแล้ววางที่ละหน้า แล้วทำการสแกน ด้วยโปรแกรม Photoshop
   • คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Import เลือก TW-ชื่อเครื่องสแกน
   • ปรับความละเอียด Resolution เป็น 300 x 300 dpi
   • ปรับ Scan Type เป็น 24bit Colour
   • จากนั้นกดปุ่ม Start
   • จะปรากฎภาพที่ได้สแกนไว้ เสร็จแล้วกดปุ่ม Close
   • สุดท้ายทำการบันทึก โดยกดปุ่ม File เลือกคำสั่ง Save as… จัดเก็บในโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่เป็นชนิด PSD ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขของหน้าวารสาร แล้วทำการสแกนจนครบทุกหน้า
 3. ปรับแต่งเอกสารหลังจากสแกนเสร็จ
  • ปรับแต่งโดยการ Crop รูป ตามที่ต้องการ
  • ทำการบันทึกใหม่อีกครั้ง
   • โดยไปที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save for Web & Device…
   • คลิกตัวเลือก Image Size ปรับขนาดความกว้าง (Width) เป็น 800
   • เสร็จกดปุ่ม Apply แล้วกดปุ่ม Save โดยบันทึกในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นไฟล์ชื่อเดิม แต่เปลี่ยนชนิดเป็น Jpeg
   • ทำการปรับแต่งจนครบทุกหน้า
 4. นำไปทำเป็น Electronic
  • ทำการติดตั้งโปรแกรม PDFCreator-1_2_0_setup
  • เปิดไฟล์โปรแกรม Word ต้นฉบับที่ได้ทำไว้
  • ทำการแทรกรูปภาพของวารสารเล่มใหม่ลงไปแทนเล่มเก่า จนครบทุกหน้า
  • แล้วทำการบันทึกไฟล์ในชื่อใหม่ ด้วยคำสั่ง Save as… โดยเก็บไว้ที่เดียวกัน
  • จากนั้นทำการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
   • คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Print
   • คลิกเลือกเครื่องพิมพ์เป็น PDF Creator
   • แล้วกดปุ่ม OK จะได้วารสารที่เป็น Electornic
 5. นำไปเผยแพร่ที่อินเทอร์เน็ต
  • เปิดเว็บไซต์ http://www.issuu.com
  • ทำการ Login ให้เรียบร้อย (ได้สมัครให้ใช้งานแล้ว)
Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน E-Magazine และติดป้ายกำกับ , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s