7. การทำภาพ , สร้าง icon และเผยแพร่

เอกสารนี้เป็นเอกสารชุดสุดท้าย ซึ่งจะมีขั้นตอนในหลายขั้นตอน คือ

  1. การทำภาพเพื่อทำเป็น Background ให้กับเนื้อหา
  2. การสร้าง icon เป็นการสร้างสัญญลักษณ์ เพื่อแสดงเอกลักษณ์
  3. การเผยแพร่ เป็นการนำขึ้น Server หรือ Host เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน นักเรียน หรือผู้สนใจให้ได้ศึกษาเรียนรู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements