6. การทดสอบ Project

ขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนการทดสอบงาน หรือ Project ที่เราสร้างขึ้น เพื่อดูว่าสิ่งที่เราได้สร้างไปนั้นมีความสวยงาม ว่าตำแหน่งได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และรู้การบันทึกไฟล์ รวมไปถึงการบันทึกไฟล์เป็น apk ด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าทุกครั้งที่เราจะ Publish จะมีการอ้างถึงไฟล์ที่เป็น Key หรือที่เรียกว่า certificateApp เนื่องจากมีวิธีการทำ และต้องจำรหัสผ่านให้ได้ (การทำ certificateApp ทำเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับทุก ๆ Project)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements