5. การสร้างปุ่มจาก Library

ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาการสร้างปุ่มแบบต่าง ๆ โดยการใช้โปรแกรมอื่นสร้างมาแล้ว ตอนนี้ เป็นเรื่องของการสร้างปุ่มจาก Library กล่าวคือ ในตัวโปรแกรมจะมีลักษณะของปุ่มสำเร็จแบบต่าง ๆ มาให้ ซึ่งเก็บไว้ที่ Library เพื่อจะนำไปใช้ในงานที่สร้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements