4. การสร้างหน้าคำนำ และปุ่มต่าง ๆ

ต่อไปจะเริ่มสร้างหน้าเนื้อหาต่าง ๆ ลงในหน้าเอกสาร โดยหน้าแรกที่จะสร้างคือ หน้าคำนำ , หน้าเมนู และปุ่มต่าง ๆ รวมถึงปุ่ม ปิดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements