3. กำหนดคุณสมบัติของข้อความ (Font)

เรื่องของข้อความ (Font) นับว่ามีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องคำนึงถึง เพราะว่ามีผลต่อการแสดงผล ดังนั้น เวลาสร้าง App จะต้องเลือกใช้ Font ให้เหมาะสม และต้องทำการ Embed ด้วย และในเอกสารนี้จะมีเรื่อง พิมพ์ข้อความลงบนพื้นที่ Stage และการจัดการปุ่ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements