2. โปรแกรมในการสร้าง Application

โปรแกรมที่จะใช้ในการสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Flash CS6 Pro เนื่องจากมีฟังก์ชั่นในการสร้างให้เลือกว่าต้องการสร้างแบบใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisements