มาสร้าง App ด้วย Flash

ในปัจจุบันนี้ ความสามารถของโปรแกรมและการเรียนการสอนในยุคใหม่ รวมถึงการพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ต้องพัฒนา หรือเปลี่ยนรูปแบบไป ให่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ด้วยการติดตั้งลงมือถือ หรือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดอร์ย หรือแท็บเล็ตที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียน

สำหรับสื่อการสร้าง App ด้วย Flash นั้น มีด้วยกันทั้งหมด 10 เรื่อง ในแต่ละเรื่องจะเขียนเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และทำตามที่ละขั้นตอน ซึ่งภาพต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นภาพสีที่เห็นได้ชัดเจน ประกอบด้วย

  1. รู้จัก Application บน Android และการติดตั้ง Application บน Android
  2. รู้จักโปรแกรมในการสร้าง Application , กำหนดคุณสมบัติของข้อความ
  3. การสร้างหน้า คำนำ และการสร้างหน้า เมนู
  4. การสร้างหน้า เนื้อหาหน้าต่าง ๆ
  5. การสร้างปุ่มจาก Library
  6. การทดสอบ Project , การบันทึกไฟล์ Application และการบันทึกไฟล์เป็น .apk
  7. การทำภาพ และเนื้อหาต่าง ๆ , นำภาพที่สร้างจาก Photoshop ไปใส่ในงาน และการสร้าง icon ของ Application
  8. การสร้างหน้าอ้างอิง (ref) และหน้าจัดทำโดย (by)
  9. การ Publish เมื่อสร้างงานเสร็จสมบูรณ์ , การเผยแพร่
  10. การติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงอุปกรณ์

ตัวอย่าง Application

ex-appex-app01 ex-app02 ex-app03

ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ทีละเรื่องกันเลย…

Advertisements