ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเพิ่มความสัมฤทธิผลทางการศึกษา
 2. เพื่อลดปัญหานักเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
 3. โดยขจัดปัญหานักเรียน เรียนตามครูไม่ทัน
 4. โดยลดปัญหาขาดแคลนครูอาจารย์ ในชนบท ถิ่นธุรกันดารและมีอันตราย
 5. เพื่อลดปัญหาที่นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ได้
 6. โดยลดการ Lecture ลง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆมากขึ้น
 7. โดยให้นักเรียนได้มีโอกาส สอน หรือนำเสนอหาความรู้และผลงานต่างๆ
 8. เพื่อบริหารความรู้ของครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วประเทศ
 9. โดยการบันทึกและกระจายความรู้ ของคนเก่งคนดี (Tacit & Explicit)
 10. โดยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Community of Practice)
 11. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอบรมพัฒนาครูอาจารย์
 12. โดยการผสมผสาน การจัดการเรียนรู้ On-Site, On-Line, Off-Line

ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ที่ สมป. จัดซื้อ

 1. กล้องบันทึกวีดิโอพร้อมสื่อบันทึกข้อมูล
 2. กล้องวีดิโอชนิด Pan-Tilt-Zoom
 3. เครื่องควบคุมการ Pan-Tilt-Zoom
 4. เครื่องสลับภาพวีดิโอ 4 ช่องเข้า 2 ช่องออก
 5. เครื่องแปลงสัญญาณวีดิโอแบบ USB
 6. ไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับย่านความถี่ UHF ชนิดสองช่อง
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับบันทึกการเรียนการสอน
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์เกตเวย์สำหรับเก็บและส่งเนื้อหาการบรรยายในโรงเรียน
 9. Tablet LCD Monitor 15 นิ้ว
 10. จอภาพ LED TV ขนาด 46 นิ้ว
 11. กระดาน Interactive White Board พร้อม Projector ชนิดฉายระยะใกล้
 12. ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง

                     

การประยุกต์ใช้เพิ่มเติม
          นักเรียนสามารถดูการเรียนการสอนได้ทุกที่โดยผ่านระบบเครือยข่าย ครูสามารถบันทึกการเรียนการสอนเพื่อนำมาสอนหรือนักเรียนสามารถนำไปศึกษาย้อนหลังได้ สามารถติดตั้งอุปกรณ์รับภาพจากการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนที่ว่างหรือสนใจศึกษารายวิชาตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนได้

          โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์เครือข่าย โดยมีนายอัศวิน  สุขกฤต ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ผม (ครูสุรินทร์ สุรรัตนากร) เข้าประชุมรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. 17 จันทบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

 1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 2. โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
 3. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โรงเรียนศูนย์เครือข่าย
 4. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
Advertisements

2 ตอบกลับที่ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน

 1. bbb.cc พูดว่า:

  ลอวสังเกตุดูซิว่า เครื่องเสียงคุณสมบัติตรงตามที่ ส.พ.ฐ. กำหนดไหม

 2. bbb.cc พูดว่า:

  อย่าดูจากเอกสารเปิดซอง ให้ดูจากต้นฉบับที่เขาส่งให้โรงเรียนทำประกาศนะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s