ทดลองสร้างระบบเครือข่ายด้วยตนเอง

การสร้างระบบเครือข่าย (Network System) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะทดลองสร้างด้วยตนเอง วันนี้มี Simulator มาให้ได้ลองศึกษา และทดลองทำเล่นๆ ดู

เมื่อคลิกที่ลิงค์ด้านล่างแล้วให้ดาวน์โหลดก่อนจากนั้นจึงไปเปิดไฟล์ network.swf

คลิกไปทดลองกันเลย

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การสร้าง Application ด้วย Flash CS6 Pro

วันนี้จะนำเรื่องราวและขั้นตอนในการสร้าง Application บนมือถือ ในระบบแอนดอร์ย ด้วยโปรแกรม Flash CS6 Pro มาเผยแพร่ เพื่อให้นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ อะไรเป็นเหตจูงใจ เหตุผลที่ว่า คือ

ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปไกลมาก ทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การศึกษาในปัจจุบันมีการนำสื่อ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ผมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนสายการงาน-คอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่สนใจในโรงเรียน รวมถึงครูอาจารย์ที่สนใจ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการทำ Virtual Host (ที่เครื่อง Server เดียวกัน)

วันนี้ได้ฤกษ์ จัดการเขียนองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่งะได้เริ่มจัดการอย่างจริงจังอีกครั้ง คือเรื่อง ขั้นตอนการทำ Virtual Host (ที่เครื่อง Server เดียวกัน) หลังจากที่ห่างหายจากการจัดการเรื่องนี้ไปหลายปีทีเดียว ประกอบกับมีเพื่อนๆ ครูเห็นแล้วประสงค์จะทำบ้าง ต้องการวิธีการ ก็เลยมานั่งเขียนขั้นตอนและวิธีการ หวังว่าคงจะพอช่วยได้บ้างนะครับ ถ้าผิดพลาดอย่างไรก็บอกได้ เพื่อแก้ไข เป็นวิทยาทานแก่คนอื่น ๆ ต่อไป เอกสาร (ขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลและแนะนำวิธีจนสามารถทำได้)

ส่วนเรื่อง การทำ Virtual Host ที่ Server ต่างเครื่องกัน มีขั้นตอนอย่างไร จะหาโอกาสมาบอกวิธีอีกครั้ง รอก่อนนะครับ

โพสท์ใน Linux | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การตั้งค่าเพื่อใส่สูตรคณิตศาสตร์ใน Moodle

ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Moodle พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใส่สูตรคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งในเนื้อหา หรือแบบทดสอบ ทำให้ครูผู้สอนวิชาทั้ง 2 รายวิชานี้เกิดปัญหา เพราะว่าท่าน ผอ.ที่โรงเรียนได้กำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระ ๆ ละ 3 – 4 คน เข้ารับการอบรมการจัดการข้อสอบใน Moodle ด้วยตั้งเป้าว่า นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการทำแบบทดสอบ ที่ได้เรียนในแต่ละเทอม เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Moodle | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 2 ความเห็น

การแก้ปัญหา Database ของ Joomla

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ได้รับทราบจากนักเรียนว่า เว็บไซต์ของโรงเรียนไม่สามารถแสดงผลได้ โดยแจ้งข้อความทางหน้าเว็บด้วยข้อความ ดังภาพ

joomla1.5

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน joomla | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการสร้าง E-Magazine บส.

การจัดทำวารสารของโรงเรียนในรูปแบบของ Electronic มีแรงบันดาลใจมาจาก ในทุกสิ้นเทอม งานประชาสัมพันธ์จะจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนในลักษณะของรูปเล่มที่สวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและได้จัดทำมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ตั้งโรงเรียน แต่ในระยะหลัง ๆ เมื่อนักเรียนได้รับแล้วมักจะทิ้งขว้าง ในที่สุดก็ถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุด ไม่ถึงมือผู้ปกครอง และที่ทำให้ต้องกลับมาคิด เพราะว่ารุ่นพี่ ๆ ที่จบไปแล้ว มักจะถามถึงวารสารโรงเรียน จึงคิดวิธีการทำวารสารในรูปแบบ Electronic แล้วนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน E-Magazine | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

การอบรม LMS=Moodle ที่ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี (ต่อ)

วันที่ 2 (19/05/2556) ภาคบ่าย เริ่มอบรมต่อเรื่อง การเพิ่มแบบทดสอบ, ทดลองเป็นนักเรียนเข้าสอบ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Moodle | ใส่ความเห็น

การอบรม LMS=Moodle ที่ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี (ต่อ)

วันที่ 2 (19/05/2556) ภาคเช้า เริ่มอบรมต่อเรื่อง การเพิ่มแหล่งข้อมูล, การเพิ่มกิจกรรม และการทดลองเป็นนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Moodle | ใส่ความเห็น

การอบรม LMS=Moodle ที่ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี (ต่อ)

วันแรก (18/05/2556) ภาคบ่าย เริ่มอบรมต่อเรื่อง การจัดการความปลอดภัย, การสร้าง User, การเปลี่ยน Themes, การเพิ่มรายวิชา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Moodle | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

การอบรม LMS=Moodle ที่ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี

วันแรก (18/05/2556) ภาคเช้า ของการได้เรียนรู้ Lms=Moodle เพิ่มเติม โดยอาจารย์ อังคณา วุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเอง เริ่มด้วย การกล่าวเปิดการอบรมของหัวหน้าภาควิชาคอมพวิเตอร์ ต่ออธิการบดีของมหาวิทยาลัย จากนั้นก็เริ่มการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Moodle | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น